Cezasızlıkla Mücadele El Kitabı yayınlandı…

Kerem Altıparmak tarafından “Cezasızlıktan Hesap Verebilirliğe: Sivil Toplum Örgütlerinin İzleme ve Müdahale Kapasitelerinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında İHOP için hazırlanan Cezasızlıkla Mücadele El Kitabı yayınlandı.
El Kitabı’nın birinci bölümde, çeşitli referans metinlerden hareketle cezasızlık kavramı tanımlanmış ve giderim araçlarına yer verilmiştir. İkinci bölümde, uluslararası ceza hukuku ve insan hakları hukukundan kaynaklanan ceza yükümlülükleri ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise, cezasızlık olgusunun kapsamı, referans metinlerde yer alan cezasızlığın söz konusu olduğu insan hakları ihlalleri ve AİHM’in cezasızlığa vurgu yaptığı ihlaller esas alınarak saptanmaya çalışılmıştır.
El Kitabı’nın tam metnine İHOP Belgelik’ten ulaşabilirsiniz: Cezasızlıkla Mücadele El Kitabı