Insan Haklari Ortak Platformu / Human Rights Joint Platform

Çeviriler

İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin güçlendirilmesi hedefi çerçevesinde ulusal ve uluslararası belge ve mekanizmalar öncelikli olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca yayımlanan insan hakları ile ilgili belge ve kitapları çevirmektedir. Yeni eklenen dosyalar için lütfen bu bölümü ziyaret ediniz.BM Özel Raportörü Christof Heyns’in Raporu PDF Yazdır ePosta
30 Ekim 2014

Yargısız, Kısayoldan ya da Keyfi İnfazlar Konusunda BM Özel Raportörü Christof Heyns’in Raporu

Yargısız, kısayoldan ya da keyfi infazlar konusunda Özel Raportör’ün İnsan Hakları Konseyi’nin 17/5 No’lu kararı uyarınca Konsey’e sunduğu raporda, yasanın uygulanması sırasında yaşam hakkının korunması konusu ele alınmakta ve iç hukukun polisin (özellikle öldürücü) güç kullanımını uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için koordineli çalışmaların yürütülmesi gerektiği belirtilmektedir.

Rapor, Konsey’in uzaktan kumandalı uçaklar, başka bir deyişle insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin yasal çerçevenin temel unsurlarını belirlemesini önermekte ve Konsey’in otonom silah sistemleri konusunu takip etmeye devam etmesi çağrısında bulunmaktadır.

İnsan Hakları Ortak Platformu için Ayşe Günaysu tarafından çevirisi yapılan raporun tamamını buradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Raporun İngilizce orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

 
AİHM Kararı: Leyla Alp ve Diğerleri / Türkiye (No. 29675/02) PDF Yazdır ePosta
14 Ocak 2014

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 Aralık 2013 tarihinde Türkiye hakkında verdiği kararda (Leyla Alp ve Diğerleri / Türkiye), 19 Aralık 2013 tarihinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen “Hayata Dönüş Operasyonu” sırasında Çanakkale Cezaevi’nde tutuklu bulunan 20 kadının Türkiye aleyhine açtığı dava sonucunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkını düzenleyen 2. maddesi ile işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza yasağını düzenleyen 3. Maddesinin usul yönünden ihlal edildiğine hükmetti.

Karara göre Mahkeme, Sözleşmenin 2 ve 3. maddelerinin esas bakımından  ihlal edilmediğine ancak olaylardan 12 yılı aşkın süre sonra, söz konusu görevlilere karşı açılmış ceza davasının Ağır Ceza Mahkemesinde henüz bir çözüme bağlanmamış olduğunu göz önünde bulundurarak, McKerr v. İngiltere kararına referansla, başvurucu Meral Kıdır’la ilgili olarak Sözleşmenin 2. maddesinin, başvurucular Leyla Alp, Süreyya Bulut, Elif Yaş, Filiz Uyan ve Gülay İncesu ile ilgili olarak da Sözleşmenin 3. maddesinin usul yönünden ihlal edildiğine karar verdi.

Karar uyarınca Türkiye, başvurucular için toplam 36.200 Avro tazminat ödeyecek.

İHOP için Oya Tatlınar tarafından çevrilen kararın Türkçesini aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

(PDF) Leyla Alp ve Diğerleri / Türkiye (No. 29675/02)

(Word) Leyla Alp ve Diğerleri / Türkiye (No. 29675/02)

Kararın Fransızca orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

 
BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörünün Türkiye Ziyareti Raporu (25–29 Haziran 2012) PDF Yazdır ePosta
19 Aralık 2013

BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü François Crépeau 25-29 Haziran 2012 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi ziyarette bulunmuş ve Ankara, İstanbul ve Edirne’de merkezi ve yerel düzeyde hükümet görevlileri, sivil toplum örgütleri ve göçmenlerle görüşmüştür. Bu ziyaretle ilgili raporunda Türkiye’nin, özellikle de Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun kabulüyle birlikte, göçle ilgili bütüncül ve hak temelli yasal ve politika çerçevesinin tesis edilmesinde önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Özel Raportör, çözülmesi gereken bir dizi zorluğa da işaret etmektedir. AB ile ilişkilere ve AB’ye yönelik önerilere de yer veren Özel Raportör, katılım müzakerelerinin göçmenlerin insan haklarına saygı gösteren, koruyan ve teşvik eden bir bakışla göç ve sınır yönetimine yönelik işbirliğinde Türkiye ve AB için bir fırsat olacağını ifade etmektedir.

İnsan Hakları Ortak Platformu için Veysel Eşsiz tarafından çevirisi yapılan raporu aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz:

BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü François Crépeau’nun Türkiye Ziyareti Raporu (25–29 Haziran 2012) (MS word, 236KB)

Raporun İngilizce ve diğer dillerdeki orijinal versiyonuna BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sitesinden erişebilirsiniz.

 
AİHM Kararı: Ghorbanov ve Diğerleri / Türkiye (No. 28127/09) PDF Yazdır ePosta
10 Aralık 2013

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3 Aralık 2013 tarihinde Türkiye hakkında verdiği kararda (Ghorbanov ve Diğerleri / Türkiye), çoğunluğu çocuk ve bebek 19 Özbek mültecinin 2008 yılı sonbaharında Türkiye tarafından İran sınırından İran'a sınır dışı edilmesinin ve usulî güvenceler olmaksızın gönderilmelerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşme'sinin işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza yasağını düzenleyen 3. maddesi ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını düzenleyen 5. maddelerinin ihlali olduğuna hükmetti.

Karara göre Mahkeme, başvurucuların gönderilme şeklini göz önünde bulundurarak ve çoğunluğun yaşlarını dikkate alarak, başvurucuların Sözleşmenin 3. maddesi anlamında insanlık dışı muamele olarak sınıflandırılmaya yeterli bir ağırlıkta acı çekmiş oldukları sonucuna ulaştı. Ayrıca Mahkeme, Abdolkhani ve Karimnia kararına referansla, başvurucuların sınır dışı amacıyla kanuna aykırı bir şekilde alıkonulmasının Sözleşme'nin 5. maddesinin 1. fıkrasının ihlali olduğu; alıkonulan mültecilerin alıkonulma nedenlerine ilişkin bilgilendirilmemesinin Sözleşmenin 5. maddesinin 2. fıkrasının ihlali olduğu hükmüne vardı.

Karar uyarınca Türkiye, mağdur mülteciler için toplam 193.350 Avro tazminat ödeyecek.

İHOP için Veysel Eşsiz tarafından çevrilen kararın Türkçesini aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

(PDF) Ghorbanov ve Diğerleri v. Türkiye (no. 28127/09) (92 KB)
(Word) Ghorbanov ve Diğerleri v. Türkiye (no. 28127/09) (159 KB)

Kararın İngilizce orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

 
İHOP'tan Yeni Çeviriler PDF Yazdır ePosta
03 Eylül 2013

İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hakları hareketinin kullanımı için uluslararası insan hakları mekanizmalarının ürettiği belgeleri çevirmeye düzenli olarak devam etmektedir. İHOP tarafından çevirisi yeni tamamlanan belgelere aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

İyi okumalar dileriz.

Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite (CAT)

  1. Cezaevlerindeki işkencenin önlenmesinde yargısal denetim ve hukuki usullere uygun davranılması şartının rolü
  2. Önleme Kavramı

(İlgili Sayfaya Ulaşmak için tıklayınız.)

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL